Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin III
Název práce v češtině: In vitro screening nových, potenciálně antibakteriálně účinných sloučenin III
Název v anglickém jazyce: In vitro screening of novel potentially active antibacterial compounds III
Klíčová slova: bakterie, antibiotika, rezistence, mikrodiluční bujonová metoda, minimální inhibiční koncentrace
Klíčová slova anglicky: bacteria, antibiotics, resistance, microdilution broth method, minimal inhibition concentration
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Ondřej Janďourek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2018
Datum zadání: 12.12.2018
Datum a čas obhajoby: 02.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2020
Oponenti: PharmDr. Barbora Voxová
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Rešerše odborné literatury - mechanismy účinku a mechanismy rezistence u vybraných skupin ATB
2. Vypracování pracovních postupů a zásady práce v mikrobiologické laboratoři
3. Praktické provedení daných úkolů - testování antibakteriální účinnosti
4. Zhodnocení a komentář výsledků
5. Diskuse
Seznam odborné literatury
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie speciální, Neptun, Brno 2003.
Votava M. et al: Lékařská mikrobiologie II., Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii, Masarykova univerzita, Brno 2000
Scharfen J. (2013) Diferenciální diagnostika v klinické mikrobiologii. Nucleus HK, Praha, 236 s. ISBN 978-80-87009-32-1
Greenwood D., Slack R. C. B., Peutherer J. F. a kol. (1999) Lékařská mikrobiologie. Grada, Praha, 686 s. ISBN 80-7169-365-0
Mahon R. C., Manuselis G. (2000) Textbook of Diagnostic Microbiology. W. B. Sauders Company, Philadelphia, 2. vydání, 1230 s. ISBN 0-7216-7917-X

internetové zdroje:

(http://www.isiknowledge.com)
American society for microbiology (ASM)
National Center for Biotechnology Information (NCBI)
HealthFinder
Medscape
MediClub
World Health Organization (WHO)
Free Medical Journals
Free Books for Doctors
MedPilot
PubMed
PubMed Central
Velký lékařský slovník
MedlinePlus: Medical Encyclopedia (A.D.A.M.)
MedlinePlus: Medical Dictionary
Web of science
Předběžná náplň práce
Rešerše odborné literatury na dané téma.
Testování antibiotické aktivity potenciálně antibakteriálních látek na standardních bakteriálních kmenech pomocí mikrodiluční metody dle standardů CLSI a EUCAST.
Vyhodnocení vlastních výsledků, porovnání s podobnými studiemi.
Zhodnocení vlivu různých faktorů na účinnost.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Searching for information in scientific literature for the given topic.
Screening of antibiotic acitivity of potentially antibacterial compounds against standard bacterial strains making use of microdilution broth method according to CLSI and EUCAST standards.
Evaluation of results and comparing to similar studies.
Discussion of structure-activity relationships
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK