Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mikroskopický popis kolektivních a jednočásticových stavů v atomových jádrech
Název práce v češtině: Mikroskopický popis kolektivních a jednočásticových stavů v atomových jádrech
Název v anglickém jazyce: Microscopic description of collective and single-particle states in atomic nuclei
Klíčová slova: kolektivní excitace, jednočásticové stavy
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce:
Ústav: Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF)
Vedoucí / školitel: Mgr. František Knapp, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2018
Datum zadání: 14.01.2019
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.03.2019
Zásady pro vypracování
Student se seznámí s problematikou mikroskopického popisu kolektivních stavů v sudo-sudých jádrech v rámci Hartree-Fockovy a Tamm-Dancoffovy approximace (TDA) a metody Random Phase Approximation (RPA) [1,2]. Přirozeným rozšířením uvedených metod pro jádra s lichým počtem nukleonů jsou jaderné modely, které hledají řešení mnohočásticové Schrödingerovy rovnice pro jaderné Hamiltoniány v bázi kombinující kolektivní stavy, reprezentované TDA fonony, s jednočásticovými stavy valenčních nukleonů. Cílem práce bude odvodit příslušný formalismus pro liché systémy a jeho numerická implementace a otestování na některých lehkých jádrech. Bude studován vliv valenčních nukleonů na energetické hladiny a elektrické přechody lichých systémů, zejména vazba kolektivních a jednočásticových stavů.
Seznam odborné literatury
[1]P. Ring, P. Schuck: The Nuclear Many-body Problem.
[2]D. J. Rowe: Nuclear Collective Motion.
[3]G. De Gregorio, F. Knapp, N. Lo Iudice, and P. Veselý, Phys. Rev. C 95, 034327
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK