Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jízdní řády hromadné dopravy
Název práce v češtině: Jízdní řády hromadné dopravy
Název v anglickém jazyce: Public Transport Timetables
Klíčová slova: jízdní řády, vyhledávací algoritmus, aktualizace
Klíčová slova anglicky: timetable, searching algorithm, updates
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 01.10.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Oponenti: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je návrh a implementace aplikací, které budou umožňovat jednoduché, rychlé a efektivní vyhledávání v automaticky aktualizovaných jízdních řádech. Bude implementována podpora pro libovolné jízdní řády v GTFS formátu a možnost datové sady spojit a vytvořit vyhledávač pro libovolně velkou oblast. Serverová aplikace bude zajišťovat hlavní funkcionalitu aplikací. Klientské části budou obstarávat dvě hlavní funkce, a to nalezení nejrychlejších spojení mezi dvěma body a zobrazení odjezdů ze zastávky, a dále doplňkové funkce jako informace o výlukách nebo možnost zobrazit mapu dopravní sítě. Klientské aplikace budou podporovat online i offline režim, pro mobilní aplikaci bude offline režim podporovat volbu oblíbených linek, spojení a stanic, které se budou do zařízení cachovat a při WiFi připojení se budou automaticky aktualizovat.
Seznam odborné literatury
Andrew Troelsen: C# 6.0 and the .NET 4.6 Framework, Apress 2015
Neil Smyth: Android Studio Development Essentials, CreateSpace 2015
Ian F. Darwin: Android Cookbook: Problems and Solutions for Android Developers, O'Reilly 2014
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK