Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odborná kvalifikace pedagogických pracovnic mateřských škol - analýza současného stavu ve Středočeském kraji
Název práce v češtině: Odborná kvalifikace pedagogických pracovnic mateřských škol
- analýza současného stavu ve Středočeském kraji
Název v anglickém jazyce: The Qualifications of Educational Workers in Nursery Schools - An Analysis of the Current State of
Affairs in the Central Bohemian Region
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Bc. Zuzanka Bečvářová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2005
Datum zadání: 08.02.2005
Datum a čas obhajoby: 26.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK