Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vplyv fyzickej aktivity na parametre zloženia tela tehotných a dojčiacich žien
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vplyv fyzickej aktivity na parametre zloženia tela tehotných a dojčiacich žien
Název práce v češtině: Vliv fyzické aktivity na parametry složení těla těhotných a kojících žen
Název v anglickém jazyce: The influence of physical activity on body composition parameters of pregnant and lactating women
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Miroslav Kovařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2018
Datum zadání: 12.12.2018
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Oponenti: doc. PharmDr. Miloslav Hronek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování literární rešerše z odborné literatury a odborných databází k současnému stavu studované problematiky (těhotenství a kojení, změny fyzické aktivity a tělesné kompozice v průběhu těhotenství a kojení).
2. Sběr dat na dostatečně velkém vzorku osob.
3. Statistické zpracování a interpretace výsledků.
4. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Hronek M, Doubkova P, Tosner J, Zadak Z. Prediction of nutritive intake energy and substrates of Czech pregnant women. Nutrition.2011 Nov-Dec;27(11-12):1118-24. doi: 10.1016/j.nut.2010.12.008. Epub 2011 Apr 21.
Hronek M, Zadak Z, Hrnciarikova D, Hyspler R, Ticha A. New equation for the prediction of resting energy expenditure during pregnancy. Nutrition.2009 Sep;25(9):947-53. doi: 10.1016/j.nut.2009.02.011. Epub 2009 May 28.
Fazzi C, Mohd-Shukri N, Denison FC, Saunders DH, Norman JE, Reynolds RM. Activity behaviors in lean and morbidly obese pregnant women. Scand J Med Sci Sports.2018 Oct;28(10):2189-2195. doi: 10.1111/sms.13219. Epub 2018 Jun 7.
Löf M. Physical activity pattern and activity energy expenditure in healthy pregnant and non-pregnant Swedish women. Eur J Clin Nutr.2011 Dec;65(12):1295-301. doi: 10.1038/ejcn.2011.129. Epub 2011 Jul 27.
Widen EM, Gallagher D. Body composition changes in pregnancy: measurement, predictors and outcomes. Eur J Clin Nutr.2014 Jun;68(6):643-52. doi: 10.1038/ejcn.2014.40. Epub 2014 Mar 26.
McCarthy EA, Strauss BJ, Walker SP, Permezel M. Determination of maternal body composition in pregnancy and its relevance to perinatal outcomes. Obstet Gynecol Surv.2004 Oct;59(10):731-42; quiz 745-6.

Použití další odborné literatury a odborných databází (např. Scopus, Pubmed, Web of Science nebo ScienceDirect) - minimálně 30 odborných citací.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK