Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava afinitních nosičů pro klinickou diagnostiku
Název práce v češtině: Příprava afinitních nosičů pro klinickou diagnostiku
Název v anglickém jazyce: Preparation of affinity surfaces for clinical diagnostics
Klíčová slova: metoda měkkého přistávání iontů, neutravidin, botulotoxin A, BoNT/A, MALDI/TOF hmotnostní spektrometrie
Klíčová slova anglicky: ambient ion soft landing, neutravidin, botulinum toxin A, BoNT/A, MALDI/TOF mass spectrometry
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Pompach, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2018
Datum zadání: 26.11.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:24.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2019
Oponenti: RNDr. Petr Žáček, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Petra Svobodová
Předběžná náplň práce
Náplní bakalářské práce bude příprava afinitních povrchů metodou měkkého přistávaní iontů s využitím pro nabohacení a následnou hmotnostně spektrometrickou analýzu klinicky zajímavých antigenů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK