Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv derivátů pyrazinu na obsah sekundárních metabolitů v in vitro kulturách rostlin II.
Název práce v češtině: Vliv derivátů pyrazinu na obsah sekundárních metabolitů v in vitro kulturách rostlin II.
Název v anglickém jazyce: The effect of pyrazine derivatives on secondary metabolites content in plant cultures in vitro II.
Klíčová slova: rostlinné kultury in vitro; deriváty pyrazinu; flavonoidy; antraglykosidy; Hypericum perforatum
Klíčová slova anglicky: plant cultures in vitro; flavonoids; antraglycosides; pyrazine derivatives; Hypericum perforatum
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakognozie (16-16180)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lenka Tůmová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.12.2018
Datum zadání: 03.12.2018
Datum a čas obhajoby: 15.09.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2020
Oponenti: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce bude se seznámit s technikou kultivace rostlinných kultur in vitro. Dále pak zjistit vliv vybraného derivátu pyrazinu (jako abiotického elicitoru) na produkci flavonoidů a antracenových derivátů v kalusové a suspenzní kultuře Hypericum perforatum.
Na základě stanovení obsahu flavonoidů a antraderivátů metodou HPLC zjistit, zda tento elicitor je schopen ovlivnit produkci těchto sekundárních metabolitů v in vitro kultuře.
Seznam odborné literatury
Internetové databáze-Web of Science; Procházka a kol.: Fyziologie rostlin
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK