Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunofarmakologie a imunoterapie rakoviny
Název práce v češtině: Imunofarmakologie a imunoterapie rakoviny
Název v anglickém jazyce: Immunopharmacology and immunotherapy of cancer
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologických a lékařských věd (16-16150)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jana Rathouská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.09.2018
Datum zadání: 12.11.2018
Datum a čas obhajoby: 02.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2020
Oponenti: PharmDr. Petr Jílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešeršní práce s předběžným návrhem osnovy:

1. Kancerogeneze

1.1. Vlastnosti nádorového bujení
1.1.1. Původ
1.1.2. Mikroprostředí nádoru
1.1.3. Nádorová heterogenita
1.1.4. Diferenciace nádoru a anaplazie
1.1.5. Rychlost růstu nádoru
1.1.6. Invaze nádoru do okolí
1.1.7. Opouzdření nádoru
1.1.8. Metastázy

1.2. Faktory ovlivňující vznik nádorového bujení
1.2.1. Chemické faktory
1.2.2. Biologické faktory
1.2.3. Fyzikální faktory
1.2.4. Genetické predispozice

1.3. Princip vzniku nádorového bujení
1.3.1. Onkogeny
1.3.2. Narušení opravy DNA
1.3.3. Narušení regulace buněčného cyklu
1.3.4. Narušení signálních drah apoptózy

1.4. Přirozené reparační procesy
1.4.1. Oprava DNA
1.4.2. Kontrolní uzly v buněčném cyklu
1.4.3. Apoptóza
1.4.4. Antionkogeny

1.5. Působení nádoru na hostitele
1.5.1. Přímé
1.5.2. Nepřímé
1.5.3. Paraneoplastické syndromy

2. Imunitní odpověď proti nádorům

2.1. Pasivní imunitní odpověď
2.2. Aktivní imunitní odpověď

3. Imunoterapie

3.1. Obecný princip imunoterapie

3.2. Kritéria indikace imunoterapie

3.3. Cíle léčby

3.4. Imunomodulační látky
3.4.1. Thalidomid
3.4.2. Lenalidomid
3.4.3. Pomalidomid

3.5. Leukocytární růstové faktory
3.5.1. Filgrastim
3.5.2. Molgramostin

3.6. Cytokiny
3.6.1. Interferon
3.6.2. Iterleukiny
3.6.2.1. IL-2
3.6.2.2. TNFα

3.7. Monoklonální protilátky
3.7.1. Používané monoklonální protilátky
3.7.1.1. Rituximab
3.7.1.2. Ofatumumab
3.7.1.3. Veltuzumab
3.7.1.4. Alemtuzumab
3.7.1.5. Lumiliximab
3.7.1.6. Galiximab
3.7.1.7. Epratuzumab
3.7.1.8. Apolizumab
3.7.1.9. Zanolimumab
3.7.1.10. SGN-30
3.7.1.11. Dacetuzumab
3.7.1.12. Lintuzumab
3.7.1.13. Ipilimumab
3.7.1.14. GA-101
3.7.1.15. Cetuximab
3.7.1.16. Trastuzumab
3.7.1.17. Panitumumab
3.7.1.18. Nimotuzumab
3.7.1.19. Pertuzumab
3.7.1.20. Bevacizumab
3.7.1.21. Volociximab
3.7.1.22. Mapatumumab
3.7.1.23. Lexatumumab
3.7.1.24. Ertumaxomab
3.7.1.25. Cetumaxomab
3.7.2. Perspektivní monoklonální protilátky
3.7.2.1. Denosumab
3.7.2.2. Figitumumab
3.7.2.3. Pemtumomab
3.7.2.4. Basiliximab
3.7.2.5. Baklizumab
3.7.2.6. Tocilizumab
3.7.2.7. Mepolizumab
3.7.2.8. Oregovomab

3.8. Konjugáty
3.8.1. Ibritumomab tiuxetan
3.8.2. Tositumomab
3.8.3. Gemtuzuman ozogamicin
3.8.4. 81C6
3.8.5. Bentuximab redotin
3.8.6. Inotuzumoab ozogamicin
3.8.7. Denileukin diftitox

3.9. Imunotoxiny

3.10. Tumor-specifická idiotypová vakcinace

3.11. DNA vakcíny ve vztahu k imunoonkologii

3.12. Adoptivní buněčný přenos a CAR T lymfocyty

3.13. Graft versus leukemia

3.14. microRNA ve vztahu k imunoonkologii
Seznam odborné literatury
Návrh citací:

1. KLENER, P. et al. Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii. Praha: Grada, 2010, 209 s. ISBN 978-80-247-2808-7
2. VORLÍČEK, J. et al. Praktická onkologie: vybrané kapitoly. Praha: Grada, 2000, 339 s. ISBN 80-7169-974-8.
3. STANĚK, L. et al. Molekulární onkologie v kasuistikách. Praha: Current Media, 2017, 191 s. ISBN 978-80-88129-27-1.
4. ZÁVADOVÁ, E. Onkologická imunologie. Praha: Mladá fronta, 2015, 318 s. ISBN 978-80-204-3756-3.
5. YANG, Y. Cancer immunotherapy: harnessing the immune system to battle cancer. Journal of Clinical Investigation [online]. 2015, 125(9), 3335-3337 DOI: 10.1172/JCI83871. ISSN 0021-9738.
6. NI, L. et al. Interferon gamma in cancer immunotherapy. Cancer Medicine [online]. 2018, 7(9), 4509-4516 DOI: 10.1002/cam4.1700. ISSN 20457634.
7. ROSENBERG, S. A. et al. Adoptive cell transfer as personalized immunotherapy for human cancer. Science [online]. 2015, 348(6230), 62-68 DOI: 10.1126/science.aaa4967. ISSN 0036-8075.
8. VEZINA, H. E. et al. Antibody-Drug Conjugates as Cancer Therapeutics: Past, Present, and Future. The Journal of Clinical Pharmacology [online]. 2017, 57, S11-S25
DOI: 10.1002/jcph.981. ISSN 00912700.
9. FERNANDO, J. et al. Principles of cancer treatment by immunotherapy. Surgery (Oxford) [online]. 2015, 33(3), 117-121 DOI: 10.1016/j.mpsur.2015.01.004. ISSN 02639319.
10. ZHANG, Z. et al. Regulation of Memory CD8+ T Cell Differentiation by MicroRNAs. Cellular Physiology and Biochemistry [online]. 2018, 47(6), 2187-2198 DOI: 10.1159/000491532. ISSN 1015-8987.
11. ZHAO, Y. et al. Evolving Roles for Targeting CTLA-4 in Cancer Immunotherapy. Cellular Physiology and Biochemistry [online]. 2018, 47(2), 721-734 DOI: 10.1159/000490025.
ISSN 1015-8987.
12. PAUMGARTTEN, F. J. R. Thalidomide and its analogues: comparative clinical efficacy and safety, and cost-effectiveness. Cadernos de Saúde Pública [online]. 2014, 30(4), 684-686
DOI: 10.1590/0102-311XPE010414. ISSN 0102-311X.
13. KROEMER, G. et al. Immunogenic Cell Death in Cancer Therapy. Annual Review of Immunology [online]. 2013, 31(1), 51-72 DOI: 10.1146/annurev-immunol-032712-100008. ISSN 0732-0582.
14. LANCASTER, E. Paraneoplastic Disorders. CONTINUUM: Lifelong Learning in Neurology [online]. 2015, 21, 452-475 DOI: 10.1212/01.CON.0000464180.89580.88. ISSN 1080-2371.
15. CHOUDHRY, H. et al. Prospects of IL-2 in Cancer Immunotherapy. BioMed Research International [online]. 2018, 2018, 1-7 DOI: 10.1155/2018/9056173. ISSN 2314-6133.
16. SHEN, J. et al. Anti-cancer therapy with TNFα and IFNγ: A comprehensive review. Cell Proliferation [online]. 2018, 51(4) DOI: 10.1111/cpr.12441. ISSN 09607722.
17. TAGLIAMONTE, M. et al. Antigen-specific vaccines for cancer treatment. Human Vaccines & Immunotherapeutics [online]. 2014, 10(11), 3332-3346
DOI: 10.4161/21645515.2014.973317. ISSN 2164-5515.
18. WILKINS, O. et al. CAR T-Cell Therapy: Progress and Prospects. Human Gene Therapy Methods [online]. 2017, 28(2), 61-66 DOI: 10.1089/hgtb.2016.153. ISSN 1946-6536.
19. YANG, B. et al. DNA vaccine for cancer immunotherapy. Human Vaccines & Immunotherapeutics [online]. 2014, 10(11), 3153-3164
DOI: 10.4161/21645515.2014.980686. ISSN 2164-5515.
20. NEGRIN, R. S. Graft-versus-host disease versus graft-versus-leukemia. Hematology [online]. 2015,2015(1), 225-230 DOI: 10.1182/asheducation-2015.1.225. ISSN 1520-4391.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK