Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokytovatelia zdravotnej starostlivosti komplementárnej medicíny
Název práce v jazyce práce (slovenština): Pokytovatelia zdravotnej starostlivosti komplementárnej medicíny
Název práce v češtině: Poskytovatelé zdravotní péče komplementární medicíny
Název v anglickém jazyce: Health care providers of complementary medicine
Klíčová slova: komplementární medicína, charakteristika terapeutů, bezpečnost
Klíčová slova anglicky: complementary medicine, complementary medicine practitioner characteristics,safety
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2019
Datum zadání: 10.05.2021
Datum a čas obhajoby: 01.06.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2021
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2021
Oponenti: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V první části práce se bude studentka soustředit na vypracování teoretické části, kde shrne dosavadní znalosti na dané téma s ohledem na výsledky recentních diplomových prací.
Poté bude následovat dobrovolná část - exeperimentální část - sběru dat prostřednictvím dotazníku, následně jejich vyhodnocení, shrnutí, interpretace a diskuze.
Seznam odborné literatury
Sandra Grace. CAM practitioners in the Australian health workforce: an underutilized resource. BMC Complement Altern Med. 2012; 12: 205.Published online 2012 Nov 2.doi: 10.1186/1472-6882-12-205PMCID:PMC3528465PMID:23116374
Leach MJ. Profile of the complementary and alternative medicine workforce across Australia, New Zealand, Canada, United States and United Kingdom. Complement Ther Med.2013 Aug;21(4):364-78. doi: 10.1016/j.ctim.2013.04.004. Epub 2013 May 23.
Leach MJ, Gillham D.Are complementary medicine practitioners implementing evidence based practice? Complement Ther Med.2011 Jun;19(3):128-36. doi: 10.1016/j.ctim.2011.04.002. Epub 2011 May 7.
Veitch C, Dew A, Bulkeley K, Lincoln M, Bundy A, Gallego G, Griffiths S. Issues affecting therapist workforce and service delivery in the disability sector in rural and remote New South Wales, Australia: perspectives of policy-makers, managers and senior therapists. Rural Remote Health.2012;12:1903. Epub 2012 Jun 11.
Předběžná náplň práce
Primárním cílem této práce je navázat na předchozí diplomové práce a zmapovat relevantní aspekty práce terapeutů komplementární medicíny v praxi. Sekundárním cílem (dobrovolným) je provedení dotazníkové šetření, na základě kterého by se vyhodnotila charakteristika praxe terapeutů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The primary goal is to describe relevant aspects of complementary medicine practitioner practice. The secondary aim would be conducting a survey to evaluate the real-world complementary medicine practitioner practice characteristics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK