Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mezinárodní intervence – příčina sebevražedného terorismu?
Název práce v češtině: Mezinárodní intervence – příčina sebevražedného terorismu?
Název v anglickém jazyce: International interventions - the cause of suicide terrorism?
Klíčová slova: sebevražedný terorismus, mezinárodní intervence, příčinnost, teorie Roberta Papea, Afghánistán, Irák, Pákistán, Palestina, případová studie
Klíčová slova anglicky: suicide terrorism, international intervention, causality, Robert Pape´s theory, Afghanistan, Iraq, Pakistan, Palestine, case study
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2018
Datum zadání: 25.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J2075, Jinonice - místn. č. 2075
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Ditrych, M.Phil., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Zásady pro vypracování
Viz PDf
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK