Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náhodné mozaiky a ich štatistická analýza
Název práce v jazyce práce (slovenština): Náhodné mozaiky a ich štatistická analýza
Název práce v češtině: Náhodné mozaiky a jejich statistická analýza
Název v anglickém jazyce: Random tessellations and their statistical analysis
Klíčová slova: náhodné mozaiky|Poissonova-Voronoiova náhodná mozaika|Laguerrove mozaiky|Horvitzov-Thompsonov odhad|proces častíc
Klíčová slova anglicky: random tessellations|Poisson-Voronoi random mosaic|Laguerre tessellations|Horvitz-Thompson estimator|particle process
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2020
Datum zadání: 21.09.2020
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2020
Datum a čas obhajoby: 07.09.2021 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.07.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.07.2021
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2021
Oponenti: RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Velká část výzkumu náhodných mozaik byla dosud zaměřena na modelování a geometrické vlastnosti. Statistickým aspektům nebylo věnováno příliš pozornosti. Student se seznámí se základními modely náhodných mozaik. Hlavním cílem práce bude vyšetřování statistických vlastností odhadů popisných charakteristik.
Seznam odborné literatury
S. N. Chiu, D. Stoyan, W. S. Kendall, J. Mecke (2013): Stochastic Geometry and Its Applications, 3rd edition, John Wiley & Sons, Chichester.

A. Okabe, B. Boots, K. Sugihara, S. N. Chiu (2000): Spatial Tessellations - Concepts and Applications of Voronoi Diagrams, 2nd edition, John Wiley & Sons, Chichester.

D. Stoyan, H. Hermann (1986): Some methods for statistical analysis of planar random tessellations, Statistics 17, 407--420.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK