Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Možnosti využití pedagogické diagnostiky u dětí s odkladem školní docházky
Název práce v češtině: Možnosti využití pedagogické diagnostiky u dětí s odkladem školní docházky
Název v anglickém jazyce: Possibility of Using Educational Diagnostics with Children who have been Suspended
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.02.2006
Datum zadání: 08.02.2006
Datum a čas obhajoby: 25.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Zuzana Hadj - Moussová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK