Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Taktika výslechu
Název práce v češtině: Taktika výslechu
Název v anglickém jazyce: Interrogation tactics
Klíčová slova: taktika výslechu, trestní právo, psychologie výslechu
Klíčová slova anglicky: interrogation tactics, criminal law, psychology of interrogation
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jiří Krupička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2018
Datum zadání: 21.11.2018
Datum a čas obhajoby: 07.05.2020 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 319, multimediální učebna 319
Datum odevzdání elektronické podoby:22.03.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:23.03.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2020
Oponenti: doc. JUDr. Zdeněk Konrád, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK