Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prosazení vlivu řídící osoby v koncernu a jeho důsledky
Název práce v češtině: Prosazení vlivu řídící osoby v koncernu a jeho důsledky
Název v anglickém jazyce: Enforcement of the dominant entity´s influence
in the concern and its consequences
Klíčová slova: koncern, pokyn, vyrovnání újmy
Klíčová slova anglicky: corporate group, instruction, settlement of damage
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2018
Datum zadání: 24.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2018
Datum a čas obhajoby: 15.09.2021 12:30
Místo konání obhajoby: m. 412
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:20.06.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2021
Oponenti: JUDr. Petr Tomášek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK