Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bank's performance in low and negative interest rate environment
Název práce v češtině: Výkonnost bank v prostředí nízkých a záporných úrokových sazeb
Název v anglickém jazyce: Bank's performance in low and negative interest rate environment
Klíčová slova anglicky: banks, net interest margin, bank heterogeneity, bank profitability, interest rates, nonlinearity, low or negative interest rate environment, GMM, prepayment risk, liquidity, LCR, liquid assets, loan-to-deposit ratio
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2018
Datum zadání: 24.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2018
Datum a čas obhajoby: 21.09.2022 17:10
Místo konání obhajoby: Opletalova - Opletalova 26, O314, Opletalova - místn. č. 314
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2022
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2022
Oponenti: prof. David Tripe, Ph.D.
  prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
  doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK