Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskrétní konexe na trojúhelníkových sítích
Název práce v češtině: Diskrétní konexe na trojúhelníkových sítích
Název v anglickém jazyce: Discrete connection on triangular meshes
Klíčová slova: diskrétní diferenciální geometrie, diskrétní Gaussova křivost, diskrétní konexe, tečná vektorová pole, paralelní přenos
Klíčová slova anglicky: discrete differential geometry, discrete Gaussian curvature, discrete connections, tangent vector fields, parallel transport
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Šír, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2018
Datum zadání: 24.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.10.2018
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Oponenti: prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka se seznámí s pojmy diskrétní Gaussovy křivosti a diskrétního paralelního přenosu. Tyto pojmy představí v souvislosti s jejich hladkými analogiemi. Dále ve vhodném programu (Mathematica, JavaView) vypočítá a zobrazí příklady, ve kterých budou uvedené pojmy aplikovány.
Seznam odborné literatury
M. P. Do Carmo, Differential Geometry of Curves and Surfaces, Prentice-Hall, 1976
K. Crane, M. Desbrun and P. Schroder, Trivial Connections on Discrete Surfaces, Computer Graphics Forum (SGP), 29, pages 1525-1533
K. Crane, Discrete connections for geometry processing, Master's thesis, California Institute of Technology, 2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK