Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mýty a metamorfózy: Fantastické světy v současné japonské literatuře
Název práce v češtině: Mýty a metamorfózy: Fantastické světy v současné japonské literatuře
Název v anglickém jazyce: Myths and Metamorphoses: Fantastic Worlds in Contemporary Japanese Fiction
Klíčová slova: fantastika|teorie fikčních světů|nepřirozená naratologie|postmoderní literatura|současná literatura|japonská literatura|Okinawa|Japonsko|Murakami Haruki|Óe Kenzaburó|Tawada Jóko|Medoruma Šun
Klíčová slova anglicky: fantasy|fictional world theory|unnatural narratology|postmodern literature|contemporary literature|Japanese literature|Okinawa|Japan|Murakami Haruki|Ōe Kenzaburō|Tawada Yōko|Medoruma Shun
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Josef Šebek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2018
Datum zadání: 24.09.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2018
Datum a čas obhajoby: 15.01.2024 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2023
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2024
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
  Mgr. Veronika Abbasová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK