Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich biologická aktivita: Deriváty tazettínu I
Název práce v jazyce práce (slovenština): Deriváty Amaryllidaceae alkaloidov a ich biologická aktivita: Deriváty tazettínu I
Název práce v češtině: Deriváty Amaryllidaceae alkaloidů a jejich biologická aktivita: Deriváty tazettinu I
Název v anglickém jazyce: Derivatives of Amaryllidaceae alkaloids and their biological activity: Derivatives of tazettine I
Klíčová slova: Amaryllidaceae, alkaloidy, deriváty, tazettin, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: Amaryllidaceae, alkaloids, derivatives, tazettine, biological activity
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2018
Datum zadání: 05.03.2020
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše literatury na téma biologická aktivitavybraných Amaryllidaceae alkaloidů a přípravy jejich derivátů Příprava různých typů derivátů vybraných Amaryllidaceae alkaloidů. Příprava derivátů pro screening biologických aktivit. Vyhodnocení výsledků a sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Databáze odborné literatury (SciFinder, Reaxys).ˇOdborné časopisy s fytochemickou tématikou (např. Phytomedicine, Journal of Natural Product a další).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK