Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odběr moči na mikrobiologické vyšetření u dětí
Název práce v češtině: Odběr moči na mikrobiologické vyšetření u dětí
Název v anglickém jazyce: Urine collection for microbiology testing in children
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petra Sedlářová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2018
Datum zadání: 13.11.2018
Datum a čas obhajoby: 21.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2019
Oponenti: Mgr. Jana Nováková, MBA
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce výzkumného charakteru
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK