Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem
Název práce v češtině: Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem
Název v anglickém jazyce: Dealing with a chil´ds illness through family system
Klíčová slova: Psychologie rodiny|rodina|rodinný systém|teorie rodinného systému|zvládání onemocnění|nemocné dítě
Klíčová slova anglicky: Family psychology|family system|family system theory|dealing with illness|ill child
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2018
Datum zadání: 20.09.2018
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2019
Datum a čas obhajoby: 10.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem diplomové práce Zvládání onemocnění dítěte rodinným systémem bude popis některých strategií rodiny pro zvládnutí náročných situací, se kterými se setkávají v souvislosti s vážnou nemocí dítěte v rodině. Práce se bude skládát ze dvou hlavních částí. První z nich bude obsahovat teoretická východiska vztahující se k problematice nemocných dětí, psychologii nemoci a rodině. Praktická část se bude zaměřovat na kvalitativní výzkum fenomenologického typu, pojednávající o subjektivním prožití situace v rodině. Data budou zpracována za otevřeného kódování.
Výstupem práce budou kazuistiky popisující konkrétní způsoby a možnosti vyrovnání se rodiny se zátěžovou situací. Cílem kazuistik pak bude přiblížení problematiky nemocného dítěte v prostředí rodiny pro práci pomáhajícího profesionála z hlediska sociální pedagogiky.
Seznam odborné literatury
· MATĚJČEK, Zdeněk. Psychologie nemocných a zdravotně postižených dětí. Jinočany: H&H. 2001.
· ŘÍČAN, Pavel a kol. Dětská klinická psychologie. Praha: Grada. 1995.
· VÁGNEROVÁ, Marie. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál. 2014.
· JANKOVSKÝ Jiří. Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton. 2003.
· SLOWÍK,Josef. Speciální pedagogika. Praha: Grada. 2016.
· THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie. Praha: Portál. 2015.
· RIEGER, Zdeněk. VYHNÁLKOVÁ, Hana. Ostrov rodiny. Hradec Králové: Konfrontace. 2001.
· SOBOTKOVÁ, Irena. Psychologie rodiny. Praha: Portál. 2007.
· SCHWEITZER, Jochen. VON SCHLIPPE, ARIST. Systemická terapie a poradenství. Brno: Cesta. 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK