Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizace vzdělávání učitelů mateřských škol ve Francii v porovnání s Českou republikou
Název práce v češtině: Organizace vzdělávání učitelů mateřských škol ve Francii v
porovnání s Českou republikou
Název v anglickém jazyce: The Organization of the Education of Teachers for Nursery Schools in France compared to the Czech
Republic
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2006
Datum zadání: 07.02.2006
Datum a čas obhajoby: 25.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK