Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexační rovnováhy beta-blokátorů v CZE
Název práce v češtině: Komplexační rovnováhy beta-blokátorů v CZE
Název v anglickém jazyce: Complex equilibriums of beta-blockers in CZE
Klíčová slova: β-blokátory, cyklodextriny, enantioseparace, kapilární zónová elektroforéza
Klíčová slova anglicky: β-blockers, cyclodextrins, enantioseparation, capillary zone electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.09.2018
Datum zadání: 04.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:04.09.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2018
Předběžná náplň práce
Separace enantiomerů β-blokátorů v přítomnosti vhodného chirálního selektoru metodou kapilární zónové elektroforézy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Enantioseparation of β-blockers with a suitable chiral selector by capillary zone electrophoresis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK