Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Roald Dahl - the reflectoin of his life experience in his short stories
Název práce v češtině: Roald Dahl - odraz jeho životních zkušeností v jeho povídkách
Název v anglickém jazyce: Roald Dahl - the reflectoin of his life experience in his short stories
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: Bernadette Higgins, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2006
Datum zadání: 07.02.2006
Datum a čas obhajoby: 26.01.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.01.2006
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK