Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj lyžařské obuvi od počátků lyžování až po současnost
Název práce v češtině: Vývoj lyžařské obuvi od počátků lyžování až po současnost
Název v anglickém jazyce: Development of ski boots from the beginning of skiing to the present
Klíčová slova: sjezdové boty; běžecké boty; skokanské boty; skialpinistické boty; telemarkové boty; historický vývoj
Klíčová slova anglicky: alpine ski boots; cross-country ski boots; ski jumping boots; skitouring boots; telemark ski boots; historical development
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petra Fořterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.09.2018
Datum zadání: 20.09.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 11:15
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: Mgr. Martina Chrástková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK