Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování akrečního disku kvasaru gravitačním mikročočkováním
Název práce v češtině: Mapování akrečního disku kvasaru gravitačním mikročočkováním
Název v anglickém jazyce: Quasar accretion disk mapping by gravitational microlensing
Klíčová slova: Gravitační čočky, kvasarové mikročočkování, kaustické sítě, kvasary, akreční disky, rentgenová čára železa.
Klíčová slova anglicky: Gravitational lenses, quasar microlensing, caustic networks, quasars, accretion discs, X-ray iron line.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teoretické fyziky (32-UTF)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. David Heyrovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2018
Datum zadání: 20.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.10.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 09.10.2018
Zásady pro vypracování
Student by v rámci práce měl:

1) Zjistit vhodnost lokálního gravitačního pole čočkující galaxie pro rozlišení čočkovaného kvasaru. Konkrétně půjde o srovnání struktury mapy zjasnění pro různé kombinace konvergence od hvězd, konvergence od spojitě rozložené hmoty, shearu s úhlovým rozměrem vyzařující oblasti kvasaru.

2) Analyzovat světelné křivky přechodu lokálního modelu kaustiky (fold, cusp) s využitím realistických modelů vyzařující oblasti kvasaru v různých oborech spektra.

3) Jako možné doplnění studovat spektrální změny pozorovatelné během přechodu kaustiky (v celkovém spektru nebo v konkrétní spektrální čáře).
Seznam odborné literatury
Eigenbrod, A., Courbin, F., Meylan, G., Agol, E., Anguita, T., Schmidt, R. W., Wambsganss, J. 2008, Astronomy and Astrophysics, 490, 933
Garsden, H., Lewis, G. F. 2010, New Astronomy, 15, 181
Schmidt, R. W., Wambsganss, J. 2010, General Relativity and Gravitation, 42, 2127
Wambsganss, J., Witt, H. J., Schneider, P. 1992, Astronomy and Astrophysics, 258, 591
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK