Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzikální principy v automobilové technice
Název práce v češtině: Fyzikální principy v automobilové technice
Název v anglickém jazyce: Physical Principles in Automobile Technology
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Lustig, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.05.2006
Datum zadání: 18.05.2006
Datum a čas obhajoby: 22.05.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK