Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace výsledků diagnostických metod anaerobních prahů ve veslování.
Název práce v češtině: Komparace výsledků diagnostických metod anaerobních prahů ve veslování.
Název v anglickém jazyce: The Comparison of Result of Diagnostic Methods of Anaerobic Thresholds in Rowing.
Klíčová slova: veslování, veslařský trenažér, individuální anaerobní práh, laktát, laktátová křivka, časový protokol, tepová frekvence
Klíčová slova anglicky: rowing, rowing machine, individual anaerobic threshold, lactate, lactate curve, time protocol, heart rate
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Bílý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2018
Datum zadání: 19.09.2018
Datum a čas obhajoby: 28.01.2021 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2021
Oponenti: Mgr. Josef Lukš
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK