Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza všestranného silového tréninku u běžců - případová studie
Název práce v češtině: Analýza všestranného silového tréninku u běžců - případová studie
Název v anglickém jazyce: Analysis of general strength conditioning for runners – case study
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.09.2018
Datum zadání: 19.09.2018
Datum a čas obhajoby: 03.05.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:04.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2019
Oponenti: doc. PhDr. Mgr. Aleš Kaplan, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK