Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj organizací občanské společnosti se zaměřením na ženská práva v Tunisku před a po prvních demokratických volbách
Název práce v češtině: Vývoj organizací občanské společnosti se zaměřením na ženská práva v Tunisku před a po prvních demokratických volbách
Název v anglickém jazyce: Development of civil society organizations focusing on women's rights in Tunisia before and after the first democratic elections
Klíčová slova: Tunisko, občanská společnost, organizace občanské společnosti, demokratizace, organizace, ženská práva, volby, aktivismus
Klíčová slova anglicky: Tunisia, civil society, civil society organisations, democratisation, organisations, women's rights, elections, activism
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2018
Datum zadání: 18.09.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2020
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: Mgr. Ondřej Klípa, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK