Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Problémy současných začínajících učitelů na 1. stupni základní školy
Název práce v češtině: Problémy současných začínajících učitelů na 1. stupni základní školy
Název v anglickém jazyce: Problems Faced by Contemporary Starting-out Teachers in the Lower Grades of Primary Schools
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2006
Datum zadání: 07.02.2006
Datum a čas obhajoby: 18.01.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2006
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK