Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kondiční trénink u hráčů volejbalu v juniorském věku
Název práce v češtině: Kondiční trénink u hráčů volejbalu v juniorském věku
Název v anglickém jazyce: Condition training for volleyball players at junior age
Klíčová slova: pohybové schopnosti, herní činnosti, volejbal, trénink, hráč
Klíčová slova anglicky: motoric skills, game skills, volleyball, training, player
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2018
Datum zadání: 17.09.2018
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 11:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Oponenti: Mgr. Tomáš Kočíb
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK