Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Běh jako fenomén moderní společnosti v historicko-sociologické perspektivě
Název práce v češtině: Běh jako fenomén moderní společnosti v historicko-sociologické perspektivě
Název v anglickém jazyce: Running as a phenomenon in modern society from the historical sociology perspective
Klíčová slova: moderní společnost, sociální změna, sociální teorie, volný čas a turismus, běh a běžci
Klíčová slova anglicky: modern society, social change, social theory, free time and tourism, run and runners
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Historická sociologie (24-HS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.09.2018
Datum zadání: 17.09.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMH201)
Oponenti: Mgr. Karel Černý, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Samotná historická sociologie pracuje s paradigmatem obrážejícím metodologickou perspektivu dlouhodobých procesů. Modernizace je hlavním předmětem zájmu oboru a tento proces se dá zkoumat na několika rovinách sociální změny a des/integračních procesů s využitím samotné multiparadigmatičnosti oboru a plurality metodologických přístupů. Přesto však ve své pluralitě nabízí historická sociologie specifický pohled na sociální realitu. Tento specifický pohled – a jeho interpretace - je předmětem náplně předkládané práce. Práce mapuje historicko sociologické perspektivy fenoménu běhu z pohledu aktéra i struktury. S využitím sociologické a historické literatury si všímá proměny popularity běhu v jednotlivých dějinných obdobích se zaměřením na Českou republiku. Sekot (2015) uvádí, že „počátek našeho věku přinesl řadu zajímavých zjištění týkajících se vztahu sportu a sociální stratifikace“.Dle Jarvie (2006) lze pak vypozorovat obecné tendence (např. ženy dávají přednost aerobiku, tanci, józe, plavání, bruslení či gymnastice. Muži zase fotbalu, rugby, rybaření či cyklistice). Běh je specifický tím, jak je ve své podstatě demokratický, tj. přístupný a provozovaný všemi (bez rozdílu věku, pohlaví či společenského statutu).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK