Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Na způsob předmluvy", vstupní oddíl románu Muž bez vlastností
Název práce v češtině: "Na způsob předmluvy", vstupní oddíl románu Muž bez vlastností
Název v anglickém jazyce: "In the way of preface”, the introduction of the novel The Man Without Qualities
Klíčová slova: Robert Musil|Muž bez vlastností|románová předmluva|moderna|Nietzsche|génius|Wohndiskurs
Klíčová slova anglicky: Robert Musil|Man without Qualities|Novel Introduction|Modern style|Nietzsche|Genius|Wohndiskurs
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Pokorný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2018
Datum zadání: 17.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2018
Datum a čas obhajoby: 27.01.2021 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:29.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:29.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2021
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Téma práce: Práce se zabývá prvním dílem první knihy a zároveň vstupními pasážemi celku románu Muž bez vlastností Roberta Musila. Práce si všímá, jakým způsobem autor uvádí čtenáře do specifického světa románu, způsob, jímž vykresluje hlavní, vedlejší i pouze epizodické postavy. Dále sleduje způsob, jímž je konstruován fikční svět románu. Jaká „vodítka“ nám text skutečně dává, abychom jej mohli interpretovat? Jaké způsoby čtení a výkladu nám samotný úvodní text nabízí?
Práce si všímá dále témat, na které autor ve vstupních pasážích klade důraz a způsob, jímž čtenáře s těmito tématy „seznamuje“. Například: tři pokusy stát se mužem s vlastnostmi, charakteristika ženských postav, autorita otce, fenomén mládí a síly, nový věk, teorie racionality a citu.
Sleduje, jak úvodní pasáže souvisí s celkem knihy, a v závěru naznačuje srovnání s úvodními pasážemi dalších vybraných románových děl.
Seznam odborné literatury
Musil, Robert: Muž bez vlastností. Přeložila Anna Siebenscheinová. Vyd. 3. Praha: Argo, 2008, 741 stran.

Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften: Roman. 2. Aufl. Berlin: Vol kund Welt, 1980.

Musil, Robert: Eseje. Přeložila Jitka Bodláková. Praha: Dauphin, 1998, 245 s.

Arntzen, Helmut: Satirischer Stil: zur Satire Robert Musils im Mann ohne Eigenschaften“. Zweite ergänzte Auflage. Bonn; H. Bouvier u. Co. Verlag, 1970, 218 s.

Fischer, Ernst: Kafka; Musil; Kraus. Přeložil Alexej Klusák. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1965, 157 stran.

Gnam, Anna: Die Bewältigung der Geschwindigkeit: Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“ und Walter Benjamins Spätenwerk. München: Fink, c1999, 288 s.

Hassler- Rütti, Ruth: Wikrlichkeit und Wahn in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Frankfurt an Main: Peter Lang, 1990. 264 s.

Hehner, Cay: Erkentnis und Freihet: der Mann ohne Eigenschaften als „Übergangwesen“. München: Fink, 1994, 747 s.

Howald, Stefan: Ästhetizmus und ästathische Ideologiekritik: Unterschungen zum Romanwerk Robert Musil. München: Fink, c1984, 386 s.

Kraft, Thomas: Musils Mann ohne Eigenschaften. Originalausg. München: Piper, 2000, 122 s.

Marschner, Renate M.: Utopie ind Möglichkeit; ästetische Theorie dargestellt am Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil. Stuttgart: Hans-Dieter Heinz, 1981, 234 s.

Schärer, Hans-Rudolf: Narzissmus und Utopismus: eine literaturpsychologische Untersuchnung zu Robert Musils Roman „Der Mann ohne Eigenschaften“. München: Fink, 1990, 227 s.

Strelka, Joseph P.:Robert Musil: Prespektiven seines Werkes. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003, 182 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK