Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy A-týmu ČR v běhu na lyžích
Název práce v češtině: Zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy A-týmu ČR v běhu na lyžích
Název v anglickém jazyce: Inclusion of mental coach in the sports preparation of the Czech Republic A-Team in cross-country skiing
Klíčová slova: běh na lyžích, psychologie sportu
Klíčová slova anglicky: cross country skiing, sport psychology
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Tomáš Gnad
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.09.2018
Datum zadání: 14.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.01.2020 10:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UD1-1, D108, Seminární místnost katedry sportů v přírodě
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2020
Oponenti: PhDr. Matouš Jindra, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl: Cílem práce je zjistit odůvodněnost potřeby zařazení mentálního kouče do sportovní přípravy národního týmu ČR v běhu na lyžích.

Úkoly:
1. vypracování výzkumného projektu
2. zpracování literární rešerše
3. vypracování podkladů pro výzkumné šetření
4. výběr výzkumného souboru
5. sběr dat a realizace samotného výzkumného šetření
6. vyhodnocení výsledků, hledání souvislostí a vytvoření závěrů
Seznam odborné literatury
ILAVSKÝ, J., SUK, A. Abeceda běhu na lyžích. Metodický dopis, 2005
BREWER, B. W. Sport Psychology. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2009. 139 s. ISBN 14-051-7363-7.
GNAD, T.; PSOTOVÁ, D. Běh na lyžích. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-846-0995-9
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 3. vyd. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0219-6.
HOŠEK, V. Motivace sportovního tréninku. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 287 s.
NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. 2. vyd. Praha: Akademia, 2003. 336 s. ISBN 80-200-1289-3.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK