Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Chelatace iontů mědi chelátory obsahujícími thiolovou skupinu
Název práce v češtině: Chelatace iontů mědi chelátory obsahujícími thiolovou skupinu
Název v anglickém jazyce: Chelation of copper ions by thiol containing chelators
Klíčová slova: měď, chelátor, redukce, dithiothreitol, succimer, 2,3-dimerkaptopropansulfonová kyselina
Klíčová slova anglicky: copper, chelator, reduction, dithiothreitol, succimer, 2,3-dimercaptopropansulphonic acid
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Přemysl Mladěnka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.09.2018
Datum zadání: 09.10.2018
Datum a čas obhajoby: 03.06.2020 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2020
Oponenti: PharmDr. Alejandro Carazo Fernández, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Václav Tvrdý
Zásady pro vypracování
1. nastudování dostupné literatury k tématu fyziologie mědi a chelátorů kovů
2. naučení se potřebných experimentálních metodik
3. provedení vlastního měření
4. matematické a statistické zpracování získaných výsledků
5. sepsání vlastní experimentální diplomové práce
Seznam odborné literatury
M.E. Aliaga, C. Lopez-Alarcon, R. Bridi, H. Speisky, Redox-implications associated with the formation of complexes between copper ions and reduced or oxidized glutathione, J Inorg Biochem 154 (2016) 78-88.
M.Y. Hamed, J. Silver, Studies on the Reactions of Ferric Iron with Glutathione and Some Related Thiols .2. Complex-Formation in the Ph Range 3 to 7, Inorganica Chimica Acta-Bioinorganic Chemistry 80(3) (1983) 115-122.
P.M. Hanna, R.P. Mason, Direct evidence for inhibition of free radical formation from Cu(I) and hydrogen peroxide by glutathione and other potential ligands using the EPR spin-trapping technique, Arch Biochem Biophys 295(1) (1992) 205-13.
T. Homma, J. Fujii, Application of Glutathione as Anti-Oxidative and Anti-Aging Drugs, Curr Drug Metab 16(7) (2015) 560-71.
C.J. Reed, K.T. Douglas, Chemical cleavage of plasmid DNA by glutathione in the presence of Cu(II) ions. The Cu(II)-thiol system for DNA strand scission, Biochem J 275 ( Pt 3) (1991) 601-8.
M. Riha, J. Karlickova, T. Filipsky, K. Macakova, R. Hrdina, P. Mladenka, Novel method for rapid copper chelation assessment confirmed low affinity of D-penicillamine for copper in comparison with trientine and 8-hydroxyquinolines, J Inorg Biochem 123 (2013) 80-7.
N. Spear, S.D. Aust, Hydroxylation of deoxyguanosine in DNA by copper and thiols, Arch Biochem Biophys 317(1) (1995) 142-8.
N. Spear, S.D. Aust, Effects of glutathione on Fenton reagent-dependent radical production and DNA oxidation, Arch Biochem Biophys 324(1) (1995) 111-6.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK