Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tenisová zranění a jejich prevence
Název práce v češtině: Tenisová zranění a jejich prevence
Název v anglickém jazyce: Tennis Injuries and Their Prevention
Klíčová slova: přetížení, svalová dysbalance, poranění, prevence zranění
Klíčová slova anglicky: overload,muscle imbalance, inujury, injury prevention,
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Kočíb
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.09.2018
Datum zadání: 12.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 13:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, UC2-2, C218, Seminární místnost katedry sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:20.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Oponenti: doc. Mgr. Michal Šteffl, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Záměrem práce je rozbor a porovnání zatížení a regenerace ve sportovní přípravě mladých tenistů a tenistek.
Základní metodou pro sběr dat bude dotazování, případně pozorování v přirozených podmínkách.
Seznam odborné literatury
E. Paul Roetert, Mark S. Kovacs, TENIS ANATOMIE
W. Timothy Gallwey, VNITŘNÍ HRA TENISU
Marian Jelínek, Jiří Kuchař, POZNEJ SÁM SEBE – Tajemství těla, duše a mysli
Svatava Maria Kabošová, Marian Jelínek, SKRYTÁ CESTA K VÍTĚZSTVÍ
Perič, T. a Dovalil, J. Sportovní trénink.
Dovalil, J. a kolektiv Výkon a trénink ve sportu.
Předběžná náplň práce
Na základě odborné literatury shrnout aktuální informace o nejčastějších úrazech, jejich příčinách a možné prevenci u tenistů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
To summarize current information about the most frequent injuries of tennis players, their causes and possible prevention on the basis of scholarly and professional literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK