Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvíjení psychické odolnosti učitelů na základní škole
Název práce v češtině: Rozvíjení psychické odolnosti učitelů na základní škole
Název v anglickém jazyce: Developing the psychological resilience of primary school teachers
Klíčová slova: Odolnost, resilience, učitelé, stres, program odolnosti, aktivity
Klíčová slova anglicky: Resistance, resilience, teachers, stress, resistance programme, activities
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Klimešová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.09.2018
Datum zadání: 11.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.09.2018
Datum a čas obhajoby: 29.01.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 29.01.2019
Oponenti: Ing. Alois Křišťan, Th.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK