Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití digitálních technologií v přípravě žáka ZŠ do školy
Název práce v češtině: Využití digitálních technologií v přípravě žáka ZŠ do školy
Název v anglickém jazyce: How pupils use digital technology when doing school homework
Klíčová slova: digitální technologie, digitální vzdělávání, domácí příprava, ICT, informační gramotnost, žák 2. stupně základní školy
Klíčová slova anglicky: digital education, digital technology, homework, ICT, information literacy, pupils low – secondary school
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra informačních technologií a technické výchovy (41-KITTV)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.09.2018
Datum zadání: 20.09.2018
Datum a čas obhajoby: 09.09.2019 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R013B, 013B, Zelená učebna, přízemí, KITTV
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Daniel Tocháček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je zmapovat, jakou úlohu hrají digitální technologie v domácí přípravě žáků 2. stupně ZŠ do školy a jakým způsobem je používají ve své přípravě do školy.

1. Seznamte se s pojmem příprava žáka do školy a s pojmem učení, vymezte, jaké funkce digitálních technologií mohou žáci 2. stupně v procesu učení, zejména pak v přípravě do školy využívat.

2. Seznamte se s výsledky výzkumů provedených v posledních letech u nás a v zahraničí věnovaných šetřením způsobu využití technologií žáky 2. stupně v jejich učení, zejména pak v jejich domácí přípravě do školy.

3. Zmapujte stávající způsoby využití digitálních technologií v učení, resp. v domácí přípravě do školy na vybraném vzorku žáků 2. stupně ZŠ s cílem zjistit, zda vůbec a jakým způsobem žáci v přípravě do školy používají technologie, jak vypadá jejich příprava do školy, s jakými problémy se žáci potýkají při používání technologií ve své přípravě do školy, zda existují nějaké specifické situace či rozdíly v používání technologií pro přípravu do školy, jaká je představa rodičů, zda a jak by jejich děti mohly používat digitální technologie v učení, zda a jakým způsobem učitelé vedou žáky k používání digitálních technologií v učení atd. (dotazníková metoda, rozhovory s rodiči).

4. Na základě výsledků získaných v teoretické a výzkumné části navrhněte doporučení pro vzdělávací praxi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK