Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC
Název práce v češtině: Stabilitní studie tekutých perorálních přípravků s využitím HPLC
Název v anglickém jazyce: Stability Studies of Oral Liquid Preparations Using HPLC
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra analytické chemie (16-16140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Solich, CSc.
Řešitel: PharmDr. Lukáš Zahálka, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2018
Datum zadání: 05.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2018
Datum a čas obhajoby: 15.11.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 15.11.2018
Oponenti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
  doc. Mgr. Jan Muselík, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Ludmila Matysová, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK