Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Farmakoterapie diabetu mellitu sledovaná v diabetologické poradně
Název práce v češtině: Farmakoterapie diabetu mellitu sledovaná v diabetologické poradně
Název v anglickém jazyce: Pharmacotherapy of diabetes mellitus followed up in diabetes clinic
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Jana Pourová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2018
Datum zadání: 03.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.09.2018
Datum a čas obhajoby: 11.02.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2019
Oponenti: prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK