Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění
Název práce v češtině: Využívání vakcíny proti MenB a počty hlášených případů tohoto onemocnění
Název v anglickém jazyce: MenB vaccine uptake and number of reported cases with MenB infection
Klíčová slova: MenB vakcína, proočkovanost, meningokoková infekce
Klíčová slova anglicky: MenB vaccine, vaccine uptake, meningoccocal infection
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2018
Datum zadání: 03.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.09.2018
Datum a čas obhajoby: 22.01.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2019
Oponenti: PharmDr. Helena Marešová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešerše dostupných dat o infekci mening. skupiny B (incidence, prevalence, úmrtnost). Možnosti očkování
Analýza spotřeby registrované vakcíny proti menB a zjištění počtu případů tohoto onemocnění v posledních letech.
Seznam odborné literatury
Takla A et al. Survey of pediatricians in Germany reveals important challenges for possible implementation of meningococcal B vaccination. Vaccine 32 (2014) 6349–6355
Jandova Z et al. Serogroup and Clonal Characterization of Czech Invasive Neisseria meningitidis Strains Isolated from 1971 to 2015. PLoS One. 2016 Dec 9;11(12):e0167762. doi: 10.1371/journal.pone.0167762.
Marshall HS et al. Meningococcal serogroup B-specific responses after vaccination with bivalent rLP2086: 4 year follow-up of a randomised, single-blind, placebo-controlled, phase 2 trial. Lancet Infect Dis. 2016 Oct 10. pii: S1473-3099(16)30314-0. doi: 10.1016/S1473-3099(16)30314-0.
Gossger N et al. Immunogenicity and tolerability of recombinant serogroup B meningococcal vaccine administered with or without routine infant vaccinations according to different immunization schedules: a randomized controlled trial. JAMA. 2012 Feb 8;307(6):573-82. doi: 10.1001/jama.2012.85.
doporučení České vakcinologické společnosti, SZÚ
Předběžná náplň práce
Vypracování teoretické části práce se zaměřením na prevalenci/incidenci MenB infekce v ČR a v zahraničí, následky infekce, mortalitu, možnosti očkování
Zpracování dat o spotřebě registrované vakcíny proti Men B, zjištění počtu hlášených onemocnění
Analýza hlášení nežádoucích účinků ve vztahu k MenB vakcíně z databáze SUKL
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature search focusing on MenB prevalence, incidence, morbidity, mortality and MenB vaccination
MenB vaccine utilization analysis, number of MenB reported cases
Serious adverse events reports analysis related to MenB vaccine (based on SUKL database)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK