Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Indiánská otázka" v Divošské utopii Darcyho Ribeira
Název práce v češtině: "Indiánská otázka" v Divošské utopii Darcyho Ribeira
Název v anglickém jazyce: "The Indian Question" in Darcy Ribeiro´s Savage Utopia
Klíčová slova: Darcy Ribeiro|brazilský indián|divošství|civilizace|národní identita
Klíčová slova anglicky: Darcy Ribeiro|Brazilian Indians|savage|civilization|national identity
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karolina Válová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2018
Datum zadání: 03.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2018
Datum a čas obhajoby: 06.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:30.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Šárka Grauová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka ve své bakalářské práci nejprve představí spisovatele a antropologa Darcyho Ribeiru, přičemž jeho život a dílo zařadí do kulturně-politického kontextu Brazílie druhé poloviny 20. století. Dále se bude soustředit na jeho prózu Divošská utopie (Utopia Selvagem, 1982). Všímat si bude především literárního ztvárnění indiánského společenství s vědomím, že postavy indiánů jsou jedním ze zásadních a zároveň velmi proměnlivých témat brazilské literatury. V závěru práce se pokusí zodpovědět, nakolik je v díle zobrazená konfrontace divošství s civilizovaností součástí definice "brazilské národní identity".
Seznam odborné literatury
Almeida, Alexandra Vieira de. A desconstrução da identidade nacional em Utopia Selvagem, de Darcy Ribeiro. K dispozici na [www.uff.br/congresso-assel-rio/catalogo/arquivos/pdf_individuais/comindividuais1.pdf]
Bosi, Alfredo. Cultura brasileira : temas e situações. São Paulo : Ática, 1992
Corrêa, Mariana Resende. „Literatura brasileira: a crítica e a construção da identidade nacional“ In Mafuá, Florianópolis, ano 7, n. 11, março 2009. K dispozici na [www.mafua.ufsc.br/numero11/ensaios/correa.htm]
Silveira, Carla Edila Santos da Rosa. „A brasilidade e a identidade latino-americana em Utopia Selvagem“ In: Travessias. Cascavel: Unioeste. 2008
Stegagno Picchiová, Luciana. Dějiny brazilské literatury. Přel. Dufková Vlasta a Grauová Šárka. Praha : Torst, 2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK