Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Sportovní soutěže vodních záchranářů
Název práce v češtině: Sportovní soutěže vodních záchranářů
Název v anglickém jazyce: Sports competitions of water rescuers
Klíčová slova: soutěž, záchrana, služba, záchranář, historie, IZS
Klíčová slova anglicky: competition, rescue, lifeguard, service, history, IZS
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Ing. Mgr. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2018
Datum zadání: 31.08.2018
Datum a čas obhajoby: 17.06.2020 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:28.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2020
Oponenti: PaedDr. Tomáš Miler
 
 
 
Konzultanti: Mgr. David Vondrášek
Zásady pro vypracování
1
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK