Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Seth, the guardian of Ra
Název práce v češtině: Set v roli ochránce Rea
Název v anglickém jazyce: Seth, the guardian of Ra
Klíčová slova: staroegyptské náboženství|Set|Re|Apop|sluneční bárka
Klíčová slova anglicky: ancient Egyptian religion|Seth|Ra|Apophis|solar bark
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Český egyptologický ústav (21-CEGU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Filip Coppens, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2018
Datum zadání: 04.09.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 23.04.2019
Datum a čas obhajoby: 19.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Jiří Janák, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
The focus of this B.A. thesis is the Ancient Egyptian god Seth in his very particular role as the guardian and defender or the sun god Ra based primarily on available epigraphic and iconographic evidence. The thesis will also examine the figure of Seth in a wider historical, religious, iconographic and ideological context in Ancient Egypt.
Smyslem bakalářské práce je pojednat o roli staroegyptského boha Seta jakožto ochránce a obránce slunečního boha Rea a to zejména na základě dostupných epigrafických a ikonografických pramenů. Kromě toho se zaměří i na historický, náboženský, ikonografický a ideologický význam boha Seta ve starověkém Egyptě.
Seznam odborné literatury
BORGHOUTS, J. F (1973) “The evil eye of Apopis” in Journal of Egyptian Archaeology 59, pp. 114-150
CRUZ-URIBE, E. (2009) “Seth, God of Power and Might” in Journal of the American Research Center in Egypt 45, pp. 201-226
HOPE, C. A. (2016) “Reconstructing the image of Seth, Lord of the oasis, in his temple at Mut el-Kharab in Dakhleh Oasis” in Landgráfová, R.; Mynářová, J.; (eds) Rich and great: studies in honour of Anthony J. Spalinger on the occasion of his 70th Feast of Thot, Prague: Charles University, pp. 123-145
JASNOW, R. (ed.) (2017) Illuminating Osiris: Egyptological studies in honor of Mark Smith, Atlanta: Lockwood Press
KREMENSKA, S. (2015) “The Egyptian god Seth in his role as a fighter and protector of the solar bark” in The Journal of Egyptological Studies IV, Sofia: New Bulgarian University
MATHIEU, B. (2011) “Seth polymorphe: le rival, le vaincu, l’auxiliaire” in Égypte Nilotique et Méditerranéenne 4, pp. 137-158
NAGEL, G. (1929) “Set dans la barque solaire” in Bulletin de l'Institut Français d'Archéologie Orientale 28, pp. 33-39
QUACK, J. F. (2006) “Apopis, Nabelschnur des Re” in Studien zur Altägyptischen Kultur 34, pp. 377-379
SMITH, M (2010) “The reign of Seth: Egyptian perspectives from the first millennium BCE” in Bareš, L, Coppens; F.; Smoláriková, K. (eds) Egypt in transition: social and religious development of Egypt in the first millennium BCE, Prague: Charles University.
TE VELDE, H. (1967) Seth, God of Confusion: A Study of His Role in Egyptian Mythology and Religion, Leiden: Brill
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK