Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Beneficial Effects of 11β-HSD1 Inhibition on Cognitive Performance in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease
Název práce v češtině: Prospěšný vliv inhibice enzymu 11β-HSD1 na kognitivní výkon u myšího modelu Alzheimerovy choroby
Název v anglickém jazyce: Beneficial Effects of 11β-HSD1 Inhibition on Cognitive Performance in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease
Klíčová slova: SAMP8; Alzheimerova choroba; kortizol; 11β-HSD1; kognice; učení; neurodegenerace; behaviorální testy
Klíčová slova anglicky: SAMP8; Alzheimer’s disease; cortisol; 11β-HSD1; cognition; learning; neurodegeneration; behavioural tests
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra farmakologie a toxikologie (16-16170)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Lukáš Červený, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.08.2018
Datum zadání: 29.08.2018
Datum a čas obhajoby: 21.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2018
Oponenti: prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Christian Griñán Ferré, Dr., Ph.D.
Zásady pro vypracování
Student zpracuje teoretickou část DP na téma demence, Alzheimerova choroba a zvýšené hladiny kortizolu. Praktická část bude zahrnovat metody použity při preklinickém výzkumu potenciálního léčiva. Předpokladem je zodpovědnost a studentova nezávislost.
Seznam odborné literatury
Green, K. N. (2006). Glucocorticoids Increase Amyloid-beta and Tau Pathology in a Mouse Model of Alzheimer’s Disease. Journal of Neuroscience, 26(35), 9047–9056
Morley, J. E., Armbrecht, H. J., Farr, S. A., & Kumar, V. B. (2012). The senescence accelerated mouse (SAMP8) as a model for oxidative stress and Alzheimer’s disease. Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Basis of Disease, 1822(5), 650–656
Zvěřová, M. Alzheimerova demence. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2017. 143 stran. Psyché. ISBN 978-80-271-0561-8
Předběžná náplň práce
Testování potenciálního léčiva Alzheimerovy choroby a vyhodnocení provedených behaviorálních testů učení a kognice. Korelace tučné potravy s efekty testované sloučeniny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Testing of potential drug for Alzheimer’s disease and evaluation of performed behavioural tests of cognition and learning. Correlation of high-fat diet with the effects of the teste compound.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK