Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The role of monoamines in the immune system regulation during infection
Název práce v češtině: Role monoaminů při regulaci imunitní odpovědi v průběhu infekce
Název v anglickém jazyce: The role of monoamines in the immune system regulation during infection
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Eleni Voukali, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2018
Datum zadání: 04.10.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Mgr. Bianka Porubská
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Neurobiologické studie u savců ukázaly, že monoaminy ovlivňují aktivitu adaptivní i vrozené imunity. Cytokiny mohou modulovat metabolismus neurotransmiterů včetně monoaminů a měnit tak chování zvířat v průběhu onemocnění, což zvyšuje schopnost jedince přežít. V této práci student popíše imunomodulační role monoaminů při infekčním onemocnění a v rámci dostupných literárních pramenů srovná evidenci u savců a ptáků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abundant evidence from neurobiological studies in mammals show that the monoamines participate in the physiological function of the adaptive and innate immune systems. In addition, cytokines can modulate the metabolism of neurotransmitters including monoamines and lead to behavioural alterations as part of the “sickness behaviour” following trauma or infection to promote survival. In this context, the proposed thesis will describe the immunomodulatory roles of monoamines following infection and, where possible, compare the data derived from mammals to those of birds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK