Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
iOS emulator for Windows
Název práce v češtině: Emulátor iOS pro Windows
Název v anglickém jazyce: iOS emulator for Windows
Klíčová slova: emulátor, iOS, Objective-C
Klíčová slova anglicky: emulator, iOS, Objective-C
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Kratochvíl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2018
Datum zadání: 28.08.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2019 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:17.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2019
Oponenti: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je vytvořit emulátor iOS aplikací pro platformu Windows 10. Emulátor bude pracovat s iOS aplikací v binární podobě: Data a kód aplikace načte do paměti, pomocí dostupného software (např. qemu) bude emulovat instrukce, a volání knihoven iOS bude pro aplikaci transparentně překládat na volání knihoven Windows 10. Překlad volání bude implementován pomocí vlastních `falešných' knihoven iOS, které pomocí upraveného rozhraní v emulátoru potřebná data dostanou mimo emulované prostředí, kde bude spuštěna odpovídající funkcionalita pro Windows (např. pomocí knihoven WinObjC). Funkcí operačního systému je poměrně velké množství, emulátor proto bude podporovat pouze základní, s možností snadného rozšíření v budoucnu.
Seznam odborné literatury
Andrus, J., Van't Hof, A., AlDuaij, N., Dall, C., Viennot, N., & Nieh, J. (2014, February). Cider: native execution of iOS apps on android. In ACM SIGARCH Computer Architecture News (Vol. 42, No. 1, pp. 367-382). ACM.

Amstadt, B., & Johnson, M. K. (1994). Wine. Linux Journal, 1994(4es), 3.

Levin, J. (2012). Mac OS X and IOS Internals: To the Apple's Core. John Wiley & Sons.

Dreyfus, E. (2004). Mac OS X binary compatibility on NetBSD: challenges and implementation. Proceedings of the 2004 EuroBSDCon, Karlsruhe, Germany.

Chisnall, D. (2009). A Modern Objective-C Runtime. Journal of Object Technology, 8(1), 221-240.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK