Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
High-performance inverted index database
Název práce v češtině: Vysoce výkonná databáze invertovaných indexů
Název v anglickém jazyce: High-performance inverted index database
Klíčová slova: invertované indexy, databáze, vysoce výkonný software
Klíčová slova anglicky: inverted index, database, high-performance software
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra softwarového inženýrství (32-KSI)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miroslav Kratochvíl
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.08.2018
Datum zadání: 28.08.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.12.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2019
Zásady pro vypracování
The aim of the thesis is to describe and implement a lightweight high-performance implementation of a reliable skip-list-based inverted index database, similar to the backends of available search engines (e.g. Solr, Lucene or Xapian). The performance will be derived from using a system-level programming environment that allows implementation of various performance improvements based on data transfer efficiency, cache-oblivious behavior, or parallelism. Resulting software will be directly applicable as a simpler and faster replacement of the aforementioned search engines in several non-textual uses.
Seznam odborné literatury
Boldi, P., & Vigna, S. (2005, November). Compressed perfect embedded skip lists for quick inverted-index lookups. In International Symposium on String Processing and Information Retrieval (pp. 25-28). Springer, Berlin, Heidelberg.

Frigo, M., Leiserson, C. E., Prokop, H., & Ramachandran, S. (1999). Cache-oblivious algorithms. In Foundations of Computer Science, 1999. 40th Annual Symposium on (pp. 285-297). IEEE.

Białecki, A., Muir, R., & Ingersoll, G. (2012, August). Apache lucene 4. In SIGIR 2012 workshop on open source information retrieval (p. 17).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK