Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Cíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název práce v češtině: Cíle hudební výchovy u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Název v anglickém jazyce: The aims of music education with students with special educational needs
Klíčová slova: Cíle hudební výchovy, estetická výchova, hudební pedagogika, speciální pedagogika, případová studie, žáci s postižením, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v České republice a ve Velké Británii.
Klíčová slova anglicky: The aims of music education, aesthetic education, music pedagogy, case study, special pedagogy, students with disabilities, students with special educational needs.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.08.2018
Datum zadání: 24.08.2018
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.08.2018
Datum a čas obhajoby: 03.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2018
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK