Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Významnost vztahů mezi vybranými off ice testy a výkonem v ilinoa agility on ice testu v nejvyšší domácí soutěži vybraných hráčů dorostové kategorie
Název práce v češtině: Významnost vztahů mezi vybranými off ice testy a výkonem v ilinoa agility on ice testu v nejvyšší domácí soutěži vybraných hráčů dorostové kategorie
Název v anglickém jazyce: The significance of link between selected off ice tests and agility ilinoa on ice test in youth ice hockey players from the highest Czech competition
Klíčová slova: Lední hokej, somatotyp, on-ice testy, off-ice testy, Illinois Agility test
Klíčová slova anglicky: Ice hockey, somatotype, on-ice tests, off-ice tests, Illinois Agility test
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Musálek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.08.2018
Datum zadání: 20.08.2018
Datum a čas obhajoby: 20.01.2021 13:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.12.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2021
Oponenti: doc. PhDr. Petr Šťastný, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK